Cohesió Social

Protocols del Departament d'Ensenyament per a la protecció del menor

Protocols per a la millora de la convivència
DocumentMés informació
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció penal
Protocol  XTEC
Detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat
Protocol XTEC
Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents)
ProtocolPortal de centre
Maltractament infantil i adolescent
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals
Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
ProtocolXTEC